Studený a chladný

Je rozdiel medzi studeným a chladným

Studený: vrecúška Ice a Cold

  • Tradičná liečba prvej pomoci je použiť ľad alebo studené vrecko počas prvých 15 minút a toto ošetrenie opakovať každých 30-60 minút.
  • Schladenie uvoľňuje endogénne endorfíny, ktoré vytvárajú dobrý pocit
    Poškodenie tkaniva/omrzliny spôsobené studeným: ľadové kyštáliky v tkanivách poškodzujú bunkové štruktúry, nervy a malé cievy
  • Obeh krvi sa spomalil na oveľa dlhší čas, než je pretrvávanie chladivého účinku

Chladivý: Ice Power Cold Gel a Creme

  • Optimálny chladivý účinok sa dosahuje bez rizika omrzlín alebo poškodenia tkaniva
  • Znižuje teplotu kože o 5-7 °C –> kontrolované chladenie
  • Najprv spomaľuje a potom po 15 minútach zrýchľuje prietok krvi

Optimálny chladivý účinok sa dosahuje pomocou Ice Power Cold Gel