Potvrdená účinnosť

Potvrdená účinnosť pri liečbe poranení mäkkých tkanív

Klinická štúdia

Účinnosť Cold Gel pri poraneniach mäkkých tkanív, prospektívne randomizované dvojito zaslepené skúšanie

Olavi V. Airaksinen, MD, PhD, Nils Kyrklund, MD, Kyösti Latvala, MD, Jukka P. Kouri, MD, Mats Grönblad, MD, PhD, and Pertti Kolari, PhD

Z oddelení fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny, Univerzitnej nemocnice Kuopio, Univerzitnej nemocnice Tampere a Univerzitnej nemocnice Helsinki a Nadácie pre invalidov, Helsinki, Fínsko

Ukázalo sa, že Power Cold Gel uľavuje od bolesti a zlepšuje rehabilitáciu poranení mäkkých tkanív. Nedávno boli zverejnené výsledky úplne prvej vedeckej štúdie o účinkoch chladivého gélu (ktorá bola vykonaná vo Fínsku). Abstrakt výsledkov bol publikovaný v prestížnom The American Journal of Sports Medicine.

Podľa štúdie vykonanej v Helsinkách, Tampere a Kuopio, znížilo použitie chladivého gélu prežívanú bolesť o 50 % už počas prvého týždňa používania. Zníženie bolesti prežívanej v skupine placeba v tom istom časovom úseku bolo iba o málo viac ako 10 %. Stupeň zneschopnenia sa tiež znižoval významne rýchlejšie u pacientov používajúcich gél v porovnaní s pacientmi používajúcimi placebo.

Štúdia zahrnula celkovo 74 pacientov s klinicky potvrdenými poraneniami mäkkých tkanív na členku, lýtku, ramene alebo kolene. Vedúci lekár tohto skúšania, docent Olavi Airaksinen z Univerzitnej nemocnice Kuopio, zdôraznil, že počet pacientov bol dostatočne veľký na preukázanie vedeckého dôkazu.

Pre túto štúdiu boli pacienti náhodne rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina používala fínsky Ice Power Cold Gel štyrikrát denne počas dvoch týždňov, pokým druhá skupina používala placebo. Špecializovaný lekár vyšetroval pacientov po jednom, dvoch a štyroch týždňoch. Pacientom v oboch skupinách bolo počas trvania štúdie umožnené užívať NSAID a používať bandáže, okrem skúmaného gélu neboli povolené iné gély.

– Stupeň bolesti bol hodnotený v kľude aj pri pohybe pomocou VAS škály. Iné benefity a spokojnosť pacientov s liečbou boli tiež hodnotené dotazníkom a fyzikálnymi vyšetreniami, povedal Olavi Airaksinen.

Účinok chladivého gélu nastupuje ihneď po nanesení. Vo vykonanej štúdii bola bolesť meraná každý týždeň pomocou VAS škály. Po prvom týždni liečby sa prežívaná bolesť u pacientov používajúcich Ice Power Cold Gel znížila z 59 (na škále od 0 do 100) na takmer polovicu, teda na 30. V tom isto období sa bolesť prežívaná pacientmi v skupine placeba znížila iba z 58 na 45. Po dvoch týždňoch bolo skóre bolesti 14 resp. 26 a po štyroch týždňoch 7 resp. 13.

Podľa pacientského dotazníka bolo 80 % tých, ktorí používali gél, potešených liečbou. Zodpovedajúci podiel pacientov používajúcich placebo bol 44 %. Pacienti používajúci chladivý gél boli tiež odhodlanejší použiť tú istú liečbu v súvislosti s možným novým úrazom v porovnaní s pacientmi, ktorí používali placebo.

V súvislosti s touto štúdiou bol tiež u 20 pacientov skúmaný fyziologický účinok na prietok krvi v koži spustený chladivým gélom a inými topickými liečivými krémami dostupnými na trhu. Testy boli vykonávané v laboratórnom prostredí. Chladivý gél vykázal v porovnaní s inými prípravkami významný rozdiel. Ice Power Cold Gel zlepšil prietok krvi o 300 %, pokým výsledky dosiahnuté s inými prípravkami dosiahli hodnoty iba 20 – 30 %.