Studené a bolesť

Informácie o bolesti a teplote putujú do miechy a do mozgu

Receptory TRPM8 citlivé na chlad a mentol patria do skupiny termoregulačných receptorov, ktoré ovplyvňujú pocit a signalizáciu bolesti. Mentol znižuje teplotu kože, čo aktivuje receptory TRPM8. Receptory TRPM8 tvoria 15 % všetkých receptorov citlivých na bolesť.


Informácia o bolesti a teplote sa prenáša do centrálnej nervovej sústavy, miechy a mozgu cestou malých nervových vláken. Napríklad poškodené tkanivo aktivuje nociceptory, aby poslali signál prostredníctvom periférnych nervov cez miechu do mozgu.
Ice Power Cold Gel znižuje teplotu kože, čo aktivuje termoreceptory (receptory TRPM8) k prenosu pocitu chladu tými istými nervovými vláknami, ako nociceptory prenášajú signál o bolesti. Po tom, ako sa aferentná informácia prenesie do miechy a mozgu, bolesť sa dostane viac pod kontrolu.